Zjednodušené celní řízení (AEO)

Dr.Hahn je Oprávněný hospodářský subjekt (AEO)

Jako první firma v oboru jsme obdrželi od celní správy osvědčení jako Oprávněný hospodářský subjekt „Authorized Economic Operator“nejvyšší kategorie „Zjednodušené celní postupy /bezpečnost a zabezpečení“ (AEOF). Díky tomu jsou zásilky z naší produkce při celním odbavení podrobeny zjednodušenému celnímu řízení.

 

Institut AEO 

Stále intenzivnější vztahy se zahraničními firmami v Evropě i na celém světě jsou dnes skutečností. Není divu, že se tomuto stavu musely přizpůsobit i celní zákony a předpisy. Vznikl právní institut Oprávněný hospodářský subjekt (AEO). Cílem tohoto opatření je, aby se celý mezinárodní řetězec zapojených firem mohl kvalifikovat jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Pro výrobce jako jsme my, který více než 70 % produkce dodává mimo Německo, je toto téma obzvlášť důležité.

 

Investice, nutné pro získání certifikátu 

„Pro získání certifikátu AEO bylo nutné zodpovědět mnoho otázek úředníků a bylo také nutné investovat mnoho prostředků do vybavení výrobních závodů ve Wickrathu a v Erkelenzi,“ popisuje Andreas Hasler, zodpovědný vedoucí tohoto projektu a zároveň vedoucí vnitřního odboru. Například byl zaveden systém řízení přístupu a zaveden kamerový systém, takže je do příslušných prostor umožněn a zaručen přístup pouze oprávněným osobám. Také pracovní postupy a procesy byly přizpůsobeny úředním předpisům a požadavkům.

 

Dokumentované organizační postupy 

Bylo potřeba se detailně seznámit s příslušnými celními předpisy, zavést do provozu bezpečtnostní opatření, aby byl zabráněn neoprávněný přístup k zásilkám, ale i k informacím, které o nich firma pořizuje. Tato opatření bylo nutné úředně prokázat. Logistické a organizační postupy ve firmě se nyní dají vyhledat a doložit i zpětně.