{data.search_tags}

Prohlášení o vlastnostech

Od 1. července 2013.r. se začne uplatňovat nová směrnice o stavebních výrobcích (CPR), nahrazující směrnici o stavebních výrobcích z roku 1989 (CPD). Tato směrnice je přímo použitelná ve všech členských státech.Cílem nařízení je dosáhnutí  jednotnych zkušebních a produktových  norm pro celou EU s harmonizovanym informací vlastnosti stavebních výrobků. CPR se od předchozí CPD zejména liší prohlášením o vlastnostech, označením CE a posuzováním  a ověřováním stálosti vlastností.Výrobce stavebního výrobku dokumentuje  v svém prohlášení, že nese odpovědnost za soulad výrobku s uvedeným výkonem a za dodržování příslušných evropských právních předpisů. Prohlášení o vlastnostech pro naše Hahn závesy Vám stojí zde ve všech jazycích EU k dispozici na stažení.

Download-Manager - Declaration of performance in 24 languages *

Choose the language

Search by item number
Enter item number

*Please make sure that you can only download three declarations.