DATABANKA ILUSTRACÍ

Potřebujete ilustrace výrobků Dr.Hahn pro své propagační materiály nebo ceníky? V databance naši zákazníci naleznou širokou paletu ilustrací výrobků Dr.Hahn.

PROGRAM PRO VÝPOČET ZÁVĚSŮ hLINÍKOVÝCH DVEŘÍ

Vysoké dveře, široké dveře, těžké dveře... Se závěsy Dr.Hahn to není přoblém. Ale přece jen se profilové systémy od sebe liší. S naším programem pro výpočet závěsů zjistíte on-line správné osazení závěsů na vaše dveře.

ZÁKAZNICKÉ MONTÁŽNÍ NÁVODY

Abyste to mohli využít pro posílení kontaktu se zákazníkem, nabízíme Vám možnost, využít naše profesionálně zpracované montážní návody a umístit na ně Vaše kontaktní údaje a Vaše logo.

DR. HAHN PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Od 1. července 2013.r. se začne uplatňovat nová směrnice o stavebních výrobcích (CPR), nahrazující směrnici o stavebních výrobcích z roku 1989 (CPD). Tato směrnice je přímo použitelná ve všech členských státech.

KONFIGURÁTOR OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Naše objednací čísla mají 9 pozic a tvoří systematický celek. Jsou v něm zakódovány všechny informace, které z téměř nespočetného množství variant určují správný závěs pro konkrétní použití.

Zjednodušené celní řízení

Dr.Hahn je Oprávněný hospodářský subjekt (AEO). Jako první firma v oboru jsme obdrželi od celní správy osvědčení jako Oprávněný hospodářský subjekt „Authorized Economic Operator“nejvyšší kategorie.