DATABANKA ILUSTRACÍ
Potřebujete ilustrace výrobků Dr.Hahn pro své propagační materiály nebo ceníky? V databance naši zákazníci naleznou širokou paletu ilustrací výrobků Dr.Hahn.
ZÁKAZNICKÉ MONTÁŽNÍ NÁVODY
Abyste to mohli využít pro posílení kontaktu se zákazníkem, nabízíme Vám možnost, využít naše profesionálně zpracované montážní návody a umístit na ně Vaše kontaktní údaje a Vaše logo.
KONFIGURÁTOR OBJEDNACÍCH ČÍSEL
Naše objednací čísla mají 9 pozic a tvoří systematický celek. Jsou v něm zakódovány všechny informace, které z téměř nespočetného množství variant určují správný závěs pro konkrétní použití.
PROGRAM PRO VÝPOČET ZÁVĚSŮ hLINÍKOVÝCH DVEŘÍ
Vysoké dveře, široké dveře, těžké dveře... Se závěsy Dr.Hahn to není přoblém. Ale přece jen se profilové systémy od sebe liší. S naším programem pro výpočet závěsů zjistíte on-line správné osazení závěsů na vaše dveře.
DR. HAHN PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Od 1. července 2013.r. se začne uplatňovat nová směrnice o stavebních výrobcích (CPR), nahrazující směrnici o stavebních výrobcích z roku 1989 (CPD). Tato směrnice je přímo použitelná ve všech členských státech.
Click & Select – Katalog
Sestavte si vlastní individuální katalog výrobků. Stačí vybrat produkty, které chcete do katalogu zařadit. Poté si můžete stáhnout, uložit a vytisknout vlastní katalog výrobků.

Více informací

Zjednodušené celní řízení
Dr.Hahn je Oprávněný hospodářský subjekt (AEO). Jako první firma v oboru jsme obdrželi od celní správy osvědčení jako Oprávněný hospodářský subjekt „Authorized Economic Operator“ nejvyšší kategorie.