{data.search_tags}
Hahn KT-R 2-tlg.
Hahn KT-R 2-tlg.

KT-R

VÁLCOVÝ ZÁVĚS PRO VCHODOVÉ DVEŘE

  • Certifikát CE: třída 13 
  • Při se­ři­zo­vá­ní ne­do­chá­zí k pře­sa­ze­ní vál­co­vých částí
  • úhel ote­vře­ní 180°
  • Svis­lý se­ři­zo­va­cí šroub kryje plas­to­vá kryt­ka
  • Zá­věsy jsou již z vý­ro­by v nej­vyš­ší možné míře se­sta­ve­ny
  • Pro levé i pravé dveře
Piktogramm Hahn function1000000 Zyklen LogoLogo SKG 2 SterneCE geprüft Zeichen

Ke stažení

brožura

Prospekt - KT-R - CZ

MONTÁŽ

Návod k montáři

Návod na seřízení

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU VŠECH PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVí

šablona pro kovací drážku 16 \/ 3,0 mm
šablona pro kovací drážku 20 \/ 3,5 mm
šablona pro kovací drážku 16 \/ 3,5 mm
šablona pro kovací drážku 24 \/ 4,0 mm

KOMPONENTY

Křídlová část
Upevňovací těleso 16 \/ 3,0 mm
Upevňovací těleso 20 \/ 3,5 mm
Upevňovací těleso 16 \/ 3,5 mm

KONTAKTUJTE NÁS

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

Máte dotaz k uvedenému výrobku?

APLIKACE HAHN – NÁVODY NA SEŘÍZENÍ

Aplikace Hahn poskytuje našim zákazníkům návody na seřízení všech závěsů. Aplikace je přehledná, snadno se ovládá a požadovaný návod rychle nejdete.

DOWNLOAD