{data.search_tags}
Abbildung Hahn Rollenband NG

Rollenband NG

VÁLCOVÝ ZÁVĚS PRO REPREZENTATIVNÍ OBJEKTY

  • Cer­ti­fi­kát CE: třída 14
    Pro téměř všech­ny hli­ní­ko­vé pro­fi­lo­vé sys­témy
  • Při se­ři­zo­vá­ní ne­do­chá­tí k vzá­jem­né­mu po­su­nu­tí jed­not­li­vých částí
  • Snad­ná mon­táž díky po­suv­ným rá­mo­vým čás­tem
  • Uni­ver­zál­ní pro levé i pravé dveře
  • Zá­věsy se do­dá­va­jí elo­xo­va­né nebo v bar­vách RAL
Piktogramm Hahn function1000000 Zyklen LogoCE geprüft Zeichen

Download

BROCHURE

Prospekt - Rollenband NG - CZ

FITTING

Installation Instructions

DECLARATION OF PERFORMANCE

FURTHER DECLARATION OF PERFORMANCE

Accessories

Vrtací šablona pro rámovou část
Vrtací šablona pro křídovou část
Montážní pomůcka pro upínací tělesa
Dorazové tyče pro vrtací šablony

Individual parts

Rahmenbandteil
Flügelbandteil
Verstelleinheit
Futterplatte

CONTACT US

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

Do You Have Questions?