{data.search_tags}
Abbildung Hahn Rollenband NG

Rollenband NG

VÁLCOVÝ ZÁVĚS PRO REPREZENTATIVNÍ OBJEKTY

  • Cer­ti­fi­kát CE: třída 14
    Pro téměř všech­ny hli­ní­ko­vé pro­fi­lo­vé sys­témy
  • Při se­ři­zo­vá­ní ne­do­chá­tí k vzá­jem­né­mu po­su­nu­tí jed­not­li­vých částí
  • Snad­ná mon­táž díky po­suv­ným rá­mo­vým čás­tem
  • Uni­ver­zál­ní pro levé i pravé dveře
  • Zá­věsy se do­dá­va­jí elo­xo­va­né nebo v bar­vách RAL
Piktogramm Hahn function1000000 Zyklen LogoCE geprüft Zeichen

Ke stažení

brožura

Prospekt - Rollenband NG - CZ

MONTÁŽ

Návod k montáři

Návod na seřízení

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU VŠECH PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVí

Vrtací šablona pro rámovou část
Vrtací šablona pro křídovou část
Montážní pomůcka pro upínací tělesa
Dorazové tyče pro vrtací šablony

KOMPONENTY

Rahmenbandteil
Flügelbandteil
Verstelleinheit
Futterplatte

KONTAKTUJTE NÁS

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

Máte dotaz k uvedenému výrobku?